Satanistiska samfundet

Medlemskap

För att upptas som medlem i Satanistiska samfundet och Global Order of Satan behöver du först och främst förstå och leva efter våra grundpelare, utöver dessa behöver du acceptera våra stadgar. Vi förväntar oss att du är beredd att ta en aktiv roll som medlem, till exempel genom att närvara på våra evenemang, samt bidra med dina idéer och din kunskap.

Vi vill också träffa adepter ansikte mot ansikte så kom till något av våra evenemang så berättar vi mer om vad ett medlemskap innebär. Under rådande pandemirestriktioner så organiserar vi så klart träffarna via digitala kanaler! Både individuella och vid evenemang.

När vi har träffat dig består det sista steget av att du fyller i en medlemsansökan och skriver under en medlemsöverenskommelse i Global Order of Satan (Satanistiska samfundet är den svenska avdelningen av GoS).

När du gått igenom dessa steg väntar en prövotid på tre månader varefter styrelsen beslutar om du ska godkännas som fullvärdig medlem.

Prisa Satan!