Medlemskap

För att upptas som medlem i trossamfundet Satanistiska samfundet behöver du först och främst förstå och leva efter våra grundpelare. Utöver dessa behöver du acceptera våra stadgar. Därefter fyller du i det här formuläret och skickar in ditt medgivande till oss. Medlemskapsavgiften är 0,66 % av din årsinkomst och den dras automatiskt av Skatteverket. Avgiften används till att hålla våra helvetiska eldar igång.

Är du beredd att ta en aktiv roll som medlem kan du ansöka om att upptas i den globala gemenskapen genom Global Order of Satan – Sweden. I likhet med medlemskap i Satanistiska samfundet behöver du förstå och leva efter våra grundpelare. Utöver dessa behöver du också acceptera våra stadgar. Medlemskap i Global Order of Satan – Sweden är gratis men vi förväntar oss att du är beredd att ta en aktiv roll som medlem, till exempel genom att närvara på våra evenemang, samt bidra med dina idéer och din kunskap.

Vi vill också träffa adepter ansikte mot ansikte så kom till något av våra evenemang så berättar vi mer om vad ett medlemskap innebär.

När vi har träffat dig består det sista steget av att du fyller i en medlemsansökan och skriver under en medlemsöverenskommelse i Global Order of Satan (Satanistiska samfundet är den svenska avdelningen av GoS).

När du gått igenom dessa steg väntar en prövotid på tre månader varefter styrelsen beslutar om du ska godkännas som fullvärdig medlem.