Satanistiska samfundet

Om Satanistiska samfundet

Satanistiska samfundet är ett registrerat trossamfund och en svensk underavdelning till Global Order of Satan.
Global Order of Satan är en oberoende satanistisk organisation med huvudsäte i England med underavdelningar runtom i Europa, Australasien, och mellanöstern. Vår tro är en modern form av icke-teistisk satanism med en litterär satansfigur som förebild.

Vi använder ett satanistiskt bildspråk för att förespråka social rättvisa, kroppslig autonomi och en sann sekulär stat. Vårt uttalade syfte är att uppmuntra medkänsla och empati gentemot alla varelser. Det gör vi bland annat genom att delta i den offentliga debatten och arrangera olika politiska manifestationer. Vi är partipolitiskt obundna.

Vi tror inte på Satan eftersom det uppmuntrar till religiös vidskeplighet. Övertygelser ska grundas på en vetenskaplig förståelse av världen. Vi använder oss av Satan som en litterär figur och metafor för att konstruera ett narrativ som främjar pragmatisk skepticism, rationalitet, individens självständighet och nyfikenhet. Vi använder Satan som en representant för den eviga rebellen mot godtyckliga sociala normer och bedrägliga kategoriseringar.